Patery knihy plodů básnických

Údaje o textu
Titulek: Patery knihy plodů básnických
Podtitulek: Výbor z novověké poesie české
Autor: uspořádal František Bílý
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892
Licence: PD old 70
Index stran
page=1
page=1

Logo Wikimedia Commons Dílo na Commons

Kniha první. Doba přípravy a prvních pokusů

editovat
Václav Stach
Jazyk vlastenský
Vojtěch Nejedlý
Vinař
Antonín Jaroslav Puchmajer
Hlemejžď a zajíc
Vrána a liška
Lakomý a závistivý
Příchod jara
Josef Jungmann
Oldřich a Božena
Jeseň
Antonín Marek
Zevnitřní a vnitřní nepřítel
Pavel Josef Šafařík
Píseň májová
Štědrý večer
František Palacký
Na horu Radhošť
František Turinský
Poděbradský zámek
Jedna toliko vlast
Josef Chmela
Holubice a straka
Straka lakomá
Milota Zdirad Polák
Údolí Muřice
Dominik Kynský
Na smrt mého kanárka

Kniha druhá. Vlastenecká škola básnická

editovat
Ján Hollý
Jaroslav
Václav Hanka
Fialka
Jan Kollár
Předzpěv ku »Slávy Dceři«
Ze »Slávy Dcery«
Josef Vlastimil Kamarýt
Píseň vesničanů
František Ladislav Čelakovský
Vodník
Buď vůle Tvá
Bohatýr Muromec
Opuštěná
Toman a lesní panna
Sňatek
Pocestný
Zmizelá radost
Z »Růže stolisté«
Simeon Karel Macháček
Kurcius
Mojžíšův rozsudek
Topol
JUDr Josef Krasoslav Chmelenský
Spytihněvův soud
Umírající hrdina
Otčina
Jan Erazim Vocel
Z Přemyslovců:
Sběh
Karel Alois Vinařický
Mladý dráteník
Ptáčkové u stodoly
Dítě umírající
Milina
U paty Řípa
Jan Jindřich Marek
Horymírův skok
Sv. Václav
Slepého krále smrt
Vodníkova nevěsta
Pravé štěstí
Th. Dr. František Sušil
Svatý Václav
Svatý Martin
Jan Pravoslav Koubek
Rokoko
Kamzík a medvěd
František Jaroslav Vacek Kamenický
Oráč na Bílé Hoře
Příchod Čechův
Krása
Výstraha
Dvojí zásluha
Vzdech
Josef Jaroslav Langer
Jednorožců rod
Nevděční synové
Býk
České lesy
Václav Ráb
Soud Břetislavův
Matěj Havelka
Vlast
Karel Hynek Mácha
Vězeň
Loučení vězňovo s vlastí
Karel Jaromír Erben
Svatební košile
Štědrý den
Z » Vodníka«
Sirotkovo lůžko
Polednice
Mateří douška
Marie Čacká
Holoubátko
Vlastenská
Boleslav Jablonský
Tři doby v zemi české
Oběť lásky
Spící mládenec
Duchu světa
U nás jináče
Radosti všech
Věda a víra
Rozmanitosť jazykův
Modlící se panna
František Jaromír Rubeš
Berličky
Vrabec a kůň
Já jsem Čech!
Václav Štulc
Vnuk a děd
Strom fíkový a vinař
Krásy vlasti
Zvonili nám umíráčkem!
Má otčina
Velehrad
Ludevít Štúr
Bojovník
Jaroslav Kalina
Kšaft
Frant. Břetislav Trojan, rytíř z Bylanfeldu
Staroměstská věž
Th. Dr. Josef Miloslav Hurban
Žal
Vincenc Furch
Den sv. Rufa
Dr. Karel Drahotín Maria baron Villani
Pátý máj r. 1821
Původ vlastenectví
Buď s námi Bůh
Václav Bolemír Nebeský
Mroucí bojovník
Z »Písní«
Velká kniha
František Ladislav Rieger
První slza
Kovářská
Božena Němcová
Slavné ráno
Ženám českým
Ondrej Sládkovič
Mladenec
Dcérka a mať
Nehaňte ľud môj
Bedřich Peška
Královský sirotek
Vlastenecká
Václav Jaromír Picek
Otčina
Karel Havlíček
Život věčný
Janko Kráľ
Orol
Janko Kalinčák
Bojovník
Samo Chalúpka
Turčín Poničan
Josef Berger
Vyplněná žádost

Přechod do třetí doby, jíž náležejí větší částí básnické tvorby své, prostředkují: J. Wenzig, Fr. Doucha a S. Kapper.

Josef Wenzig
Vrchové
Frant. Doucha
Vězně vysvobozovati
Vojínova kráska
Siegfried Kapper
Účty černohorské

Kniha třetí. Nové směry a tvary. Doba rozkvětu

editovat
Josef Václav Frič (Brodský)
Etiam moriens
Ján Botto
Ze »Smrti Jánošíkovy« zpěv I
Antonín Štrauch
Jan Hannibalec
Jan Bohumil Janda (Cidlinský)
Radonič
Mistrova smrt
Gustav Pfleger Moravský
Výprava
Jan Neruda
Slza
Loretánské zvonky
Otázka
Matičce
Z Kosmických písní
Ballada dětská
Ballada horská
Romance o Karlu IV.
Prostý motiv
Anděl strážce
V zemi kalichu
Jen dál!
Vítězslav Hálek
Z Večerních písní
Z Alfreda
Volnosti
Tambor
Frajtr Kalina
Starý kozák
Dražba
Z písní V přírodě
Adolf Heyduk
Smrť Břetislava II.
Jan Jesenský
Pancéř-Smanický na Žampachu
Z lesního kvítí
Matce
Učiněná píseň
Z »Dědova odkazu« ze zpěvu II
Pytlák
Jáchym Slavata z Chlumu
MDr. Jan Ceyp z Peclinovce
Kastilianka
Alois Vojtěch Šmilovský
26. srpna 1278
Pozdravení pěvcovo
Jiljí Vratislav Jahn
Po bitvě
Rudolf Mayer
Věčnost
Znělky noční
Pravý Čech
Václav Šolc
V zlatou hodinku
Svorný duch
Naše chaloupky
Rudolf hrabě Chotek
Chrám
Noc
Aleš Balcárek
Stesky osiřelého
Jindřich Niederle
Nezapomeň!
Z jarního šestilístku
Vladimír Šťastný
Šporkova chasa
Slavíci sv. Savy
Pšenice
Les mořem
Padá lístek
Julius Zeyer
Potlesk
Koroptev
Spravedlnost
Z Románu o čtyrech synech Ajmonových
Antal Stašek (Dr. Ant. Zeman)
Horám
Z »Václava« (ze zpěvu I.)
Josef Václav Sládek
Má rodná mluvo…
Král Otakar
Ledová královna
Slovanská lípa
Zvony nedělní
Skřivánek
Důvěra
Český sedlák
Petrklíč
Tráva
JUDr. Ladislav Quis
Žižkovo pole
Kvítí svobody
Švanda
Svatopluk Čech
Husita na Baltu
Ze »Žižky«
Vypravování vojínovo
Ze »Slavie«
Elegie nad záhubou Vinety
Skřivánek
Ze »Snů«. Vypravování prvního anděla
Píseň rolníkova
Touha po domově
Nadšení
Tyran Rozum
Věřím
Podzemní hlas
Hrad Kosť
Na Valdštýně
Vojtěch Pakosta
Pouť andělova
Bohuslav Čermák
Slepci
Emanuel Miřiovský
Pražské zvony
První sníh
Otakar Červinka
Z cyklu »César«
Svetozar Hurban Vajanský
Jedla
Kráľova perla
Povedomie
Josef Kuchař
Z »Chýžky«
Eliška Krásnohorská (Pechová)
Poesie
Důvěra (Krásnohorská)
Hvězdičkám
Není to sen
Prales
Vyzvědač
Dvě lípy
Na Vítkově hoře
Moravěnka
Buditelům našim
Ptačí krám
Pavel Országh-Hviezdoslav
Z Hájnikovy ženy (Pozdrav, Lovecká, Maliniarky)
Antonín Kosina
Vystěhovalci
Meč a pluh
Jan Nečas
Pochodně křesťanstva
Vítr
JUDr. Miroslav Krajník
Memento mori
Bohdan Jelínek
Hulán
Před bojem
Jaroslav Vrchlický
Matce
Thorwaldsten
Stvoření světa
Smrt sv. Prokopa
Vánoce
Stín
Jitro
Modlitba na Řípu
Na Prahu
Koruně sv. Václava
Tři pěvci
Meditace zimní
Srbům lužickým
Píseň v klidu
Vždy na ráně
Varhany
Columbus
Rudolf Pokorný
Guslar
Dědeček
Uhlíři
Jaroslav Tichý (Frant. Rypáček)
Našemu studentstvu
Otakar Mokrý
Slovinsku
Domine, quo vadis?
Karel Kučera
Římanka

Kniha čtvrtá. Z tvorby epigonů

editovat
František Kvapil
Nikita
Ideály
Josef Kallus
Genie tvůrčí…
Na silnici
Irma Geisslová
Zpěvno vůkol
Bratřím
František Kyselý (Bruno Sauer)
Omladině moravské
Jan Spáčil Žeranovský
Polsce
Frant. Chalupa
Krvavá růže
Frant. Táborský
Až umru
Z pouti slovenské
U Těšína bubny bijou…
Josef Jakubec
Až na onen svět
Karel V. Rais
Dudák
Pan profesor
Bohdan Kaminský (Karel Bušek)
Myšlenky
Sláva
Karel Leger
V zemi Lotofagů
Svatogor
Aug. Eugen Mužík
Píseň rozsévače
Dvě ctnosti
Matěj Anast. Šimáček
Práce
Krajina
Jen v před!
Dr. Antonín Šnajdauf
Tatranská idylka
Frant. X. Svoboda
Zpustlý kostelík
Motiv prostonárodní
Frant. S. Procházka
Šveholily vlastovice…
Jan Červenka
Bitva
Alois Škampa
V mladosti jaru…
Píseň o spanilé bříze
Antonín Klose
Šašek krále Václava
Ludvík Lošťák
Na hřbitově
Růžena Jesenská (Eva z Hluboké)
Smrtka
Tam vysoko…
Antonín Sova (Ilja Georgov)
První koncert
Budoucnost
Táborské kraje
Jan Svatopluk Machar (A. Rousek)
Dva úsměvy
Tristium Vindobona I.
Sonet o třech metaforách
Antonín Klášterský (Petr Jasmín)
Dolorosa
Dělníkům nesmrtelným
Tak volno!
Polní květy
Pluh
Venkovský farář
Ve škole
Emanuel Stehlík rytíř z Čeňkova a Treustädtu
Vesnice
Na české hranici
Píseň domova
Jaroslav Kvapil
Ze »Zimy«, vánoční pohádky. (Závěr.)

Kniha pátá. Písně národní

editovat

A) České

editovat

B) Moravské

editovat

C) Slovenské[1]

editovat

  1. Zde Slovenské Spevy vyd. v Turč. Sv. Martině r. 1883., ježto v nich podány jsou též nápěvy. Kollárova sbírka nápěvů nemá.