Autor:Josef Jungmann

Josef Jungmann (1773–1847) byl český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel. ⇒ více…

Dílo editovat

Lidově osvětové texty editovat

  • Plívník – text v České čítance pro druhou třídu škol středních
  • Dvojí rozmlouvání o jazyce českém (1806) online…

Slovníky editovat

Jazykovědné studie editovat

  • Slovesnost aneb sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu (1820) online…
  • Historie literatury české (1825) online…
  • O klasičnosti literatury a důležitosti její online…

Poezie editovat

Překlady editovat

Díla o autorovi editovat

Nesmrtelný původce pětidílného Slovníka českoněmeckého, Historie literatury české a Slovesnosti, ohnisko nového života českého za prvních desítiletí tohoto věku. Nar. 16. července 1773 v Hudlicích, zemřel jakožto ředitel akadem. gymnasia ve výsl. v Praze 14. listop. 1847. Překladem Miltonova Ztraceného ráje, Chateaubriandovy Attaly, Goethova Hermanna a Doroty a j. jakož i původními skladbami svými utvořil novou básnickou řeč. Sebrané drobné spisy vydány v Nár. bibliotéce.