Wikizdroje:Vyloučení odpovědnosti

Wikizdroje neposkytují žádné záruky správnosti

Wikizdroje jsou otevřená internetová svobodná knihovna děl nevázaných autorským právem nebo zveřejněných pod svobodnou licencí, tzn. seskupení dobrovolníků vytvářejících databázi lidského vědění. Principy Wikizdrojů dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit jejich obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

To neznamená, že zde nemůžete najít hodnotné a přesné informace, ale je třeba si uvědomit, že Wikizdroje nemohou žádným způsobem ručit za přesnost informací v nich uvedených. Tyto informace mohl změnit či poškodit někdo, jehož názory se neshodují s aktuálním stavem znalostí oboru, o němž se chcete něco dozvědět. Snažíme se vytvořit metody, jak vybírat a nabízet nejspolehlivější verze článků.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Wikizdroji nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Wikizdroji.

Uvědomte si prosím, že informace zde uvedené mohou porušovat zákony země, z níž si je prohlížite. Wikizdroje nepodporují porušování zákonů, ale obsah Wikizdrojů je uložen na serveru ve státě Florida v USA, kde je právo na zveřejňování informací chráněno Prvním dodatkem ústavy Spojených států a principy Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Zákony vaší země nemusejí poskytovat tak širokou ochranu svobody slova, takže Wikizdroje nemohou zodpovídat za případná porušení příslušných zákonů.

Pokud potřebujete konkrétní radu (např. lékařskou, právní či finanční), vyhledejte zkušeného odborníka.

Děkujeme za váš čas strávený čtením této stránky a přejeme vám příjemné používání Wikizdrojů.