Patery knihy plodů básnických/Otčina (Chmelenský)

Údaje o textu
Titulek: Otčina
Autor: Josef Krasoslav Chmelenský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 49.
Licence: PD old 70

Kde v kráse nejskvělejší
vychází slunce z hor?
V jasnosti nejjemnejší
měsíc šeřívá v bor?
Zda v cizině?
Ne, ne!
Jen v otčině.

Kde hustolistá růže
se krásněj zardívá?
Kde ňádra šíř a úže
slavíček prochvívá?
Zda v cizině?
Ne, ne!
Jen v otčině.

Kde k rodičům se dítky
vinou vždy směleji?
Kde jako v máji kvítky
se v spěch rozvíjejí?
Zda v cizině?
Ne, ne!
Jen v otčině.

Kde dobré všecko roste
vlastenci šíř a víc?
Ve velebnosti prosté
vlast má ladnější líc?
Zda v cizině?
Ne, ne!
Jen v otčině.

Kde života kolíbá
člunek se plesavě?
Kde anděl hrobu zlíbá
ústa jen laskavě?
Zda v cizině?
Ne, ne?
Jen v otčině.

(V Kytce r. 1836.)