Autor:Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miloslav Hurban (1817–1888) byl slovenský obrozenecký básník a politik. ⇒ více…

Dílo Editovat

Díla o autorovi Editovat

František Bílý napsal o Hurbanovi ve sbírce Patery knihy plodů básnických (1892) na str. 127:

Nar. v Beckově na Slovensku dne 19. března 1817 a zemřel v slovenském Hlubokém r. 1888, kdež byl evangelickým farářem. Nadšený vůdce lidu slovenského po smrti Štúrově.