Údaje o textu
Titulek: Žal
Autor: Jozef Miloslav Hurban
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 127 – 128.
Licence: PD old 70

U proudů valných Dunaje širého,
u žalné řeky Moravy zpěněné,
ach tam na rumích hradu Děvínského
tam smutí srdce Slováka raněné:

»O vlasti věčná mých praotců slavných,
ty divadlo hlučné dnů a bojů dávných,
tu ležíš liše v širém pomezí,
šíp časů zlostných v srdci tvém vězí.

Už tvoje věky, už tvé časy zhasly,
sláva tvá v věčném utichla dřímání,
synové jenom stíny slávy našli,
Nitra i Děvín v prach se žalně sklání.

Zrezavěn dřímá někde meč Mojmíra,
přílbu Svatopluka skála i rum svírá,
jen zde a onde ze zapomenutí
vzpomínka v písni k nebesům se krútí.«

(V „Nitře“, 1842.)