Patery knihy plodů básnických/Milina

Údaje o textu
Titulek: Milina.[1]
Autor: Karel Alois Vinařický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 60
Licence: PD old 70
page=1

Po poli běhala
po lese těkala,
bědovala, nyla
Milina Kochanova.
Nedoběhala si,
nedotěkala si
potěchy, pokoje
Milina Kochanova.

»Co je ti, Milino,
co tě zabolelo,
z oka že tobě se
rosa lije?
Žala jsi na poli,
na poli ruku jsi
posekala?
Čili's o kameny
nohu si, nožici,
poranila?
Nebo ti, Milino,
co tebe živili,
rodiče do země
položili?«

»»Ruka mi na poli
neposečena,[red 1]
noha mi o kameny
neporaněna,
ani mi rodiče
nezahynuli:
Vy-li neviděli
do pole Kochana
na koni jeti?
Sasi ho ve boji
poranili;
meče mu do boku
zabodali;
duše mu ze těla
uletěla.
Po choti Kochanu
oko tu rosu lije;
po choti Kochanu
ta moje duše nyje.««

(V Kytce 1836; v jině podobě v Č. Č. M. 1828).


  1. Básnička tato není pouhá metrická podivnůstka, ale slouží za důvod ohebnosti a mnohotvárnosti mluvy naší. Složena jest veskrz, jak samo se vidí, v slabikách krátkých a přec jak pěkný to v ní hudební rhytmus. Sotva bude jazyka druhého, jenž by vystoupiti mohl jako soupeř. Pozn. Fr. L. Čelakovskeho.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Opravena tisková chyba v souladu s vydáním v Kytce 1836