Patery knihy plodů básnických/U paty Řípa

Údaje o textu
Titulek: U paty Řípa
Autor: Karel Alois Vinařický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 60 – 61.
Licence: PD old 70

Řípe, horo šerá!
Ode věku, co si Čechovu
patu líbala,
bouře tisícerá

na tebe se sypala;
ale neměnilas podobu.
Posaváde čelo zářivé
se ti ve pýše
 
pína do výse,
a neméně temena
pata zakořeněna
ve koře čedičové. —

Měj útěchu,
milý Čechu,
ku Řípu pozírej
— a se nezapírej!

(Varito a lyra).