Patery knihy plodů básnických/26. srpna 1278

Údaje o textu
Titulek: 26. srpna 1278
Autor: Alois Vojtěch Šmilovský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 220 – 221.
Licence: PD old 70

Nad Moravským polem vstává
slunce v záři krvavé,
rázem trouba provolává
ránem děsné hrany své:

Otakare, Otakare,
zlá nastává hodina;
slunce krev nad tebou pláče,
slávy hvězda zhasíná!

Král tu z stanu krokem těžkým
v tábor kráčí uspaný,
klekaje ku horám českým
zvedá zrak svůj strhaný;
tiskne ruku k srdci svému,
velkým hlasem k nebi lká,
národu pak vzdálenému
poslední svůj pozdrav vzdá.

Nad táborem českých reků
teskno visí hrobové,
a jak příštích smutných věků
kvíleli by poslové, —
z českých hor do duše zní
královi zpěv poslední:
»Svatý Václave,
vojvodo české země,
pros za nás!…«