Patery knihy plodů básnických/Krása

Údaje o textu
Titulek: Krása
Autor: František Jaroslav Vacek Kamenický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 75.
Licence: PD old 70

Krása všemocné jest kouzlo světa,
ona ocelovou pod zbraní
srdce hrdiny si podmaní,
opanuje jinocha i kmeta.

Před ní po všem rekovství jest veta;
kdož se vnadám jejím ubrání?
Králové jsou její poddaní,
pouta její Simson nerozmetá.

Duše spanilost a sličnost těla
mysl opojí; kdož nehleděl
vtěleného rád by na anděla!

Krásou jat byl božský Rafael;
pro ni Řecko dlouhé vedlo boje; —
ona byla však tež zkázou Troje!