Patery knihy plodů básnických/Výstraha

Údaje o textu
Titulek: Výstraha
Autor: František Jaroslav Vacek Kamenický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 75.
Licence: PD old 70

Jedna ruka ztroskotá a zkazí,
co jest jiných mnoho stavělo;
a co již se v slavě zaskvělo,
v tom se zase had a ještěr plazí!

S velkou vytrvalostí a snaží,
aby dlouho vlasti prospělo,
mnohé dílo k cíli dospělo:
a hle, jedna rána zas je srazí!

Praotec co zdělal s celou duší,
málokdy i vnuk to zachová,
často již to syna rámě zruší.

Jako pára mine a jak sláma
zplane sláva Šalomounova
dosednutím na trůn Roboáma.