Patery knihy plodů básnických/Věda a víra

Údaje o textu
Titulek: Věda a víra
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 113 – 114.
Licence: PD old 70

Synu drahý! milokrásná
jest tvář dne v svém panenství;
krásná jest však noc též jasná,
plna svatých tajemství.

V úplné však nikdy oba
nevejdou společenství,
ačkoliv je dvojí doba
k sladkému zve přátelství.

Den nám zemi odhaluje,
noc pak nebes tělesa;
a kdo celý svět miluje,
nad obojím zaplesá.

Stkvíť se v dvojím tomto jasnu
veliká dvě slovesa:
Vědectví — zem činí krásnu,
náboženství — nebesa!