Patery knihy plodů básnických/Radosti všech

Údaje o textu
Titulek: Radosti všech
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 112.
Licence: PD old 70

Nenaříkej v své chudosti,
jak bys jen své vady zřel,
že ti Tvůrce v nemilosti
statků zemských odepřel.

Z tohoto vonného kvítí,
ježto zdobí lučinu,
nejen boháč radost cítí,
ale také ty, synu!

Ono sladkozvuké ptáče
v loubí lesa temného
nezpívá jen pro boháče,
ale i pro chudého.

Ono oko Tvůrce tvého,
v blankytovém oblace
usmívá se na chudého,
jako na tvář bohatce.

A ty krásné hvězdy zlaté,
ježto nasil na nebe,
nesvítí jen pro bohaté,
ale také pro tebe.

Však i tobě, synu, dala
ruka Boží země část:
neboť tobě darovala
tvoji krásnou, slavnou vlast.

Z »Moudrosti otcovské«.