Patery knihy plodů básnických/Jediná pomoc

Údaje o textu
Titulek: Jediná pomoc
Autor: trad., zapsal František Bartoš a Leoš Janáček
Krátký popis: text lidové písně
Zdroj: Soubor:F. Bílý - patery knihy plodů básnických.djvu, s. 423
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892.
Licence: PD traditional
Související: Kytice z národních písní moravských/Jediná pomoc
Index stran

Jenom ty mně, má panenko pověz,
kam ty ráno na travěnku půjdeš?
A já půjdu, půjdu, půjdu do hájíčka,
zelená se tam pěkná travička.

Zelenej se, travěnko zelená,
rozlívej se, voděnko studená!
Rozlívej se, rozlívej, po hladkém kameni,
nastalo mně s milú rozlúčení.
Rozlúčení, co je to těžká věc,
to je horší, nežli jaká bolesť!
Od bolesti zelená, zelená bylinka,
od lúčení je pravá ručenka.

Tamt., 105.