Patery knihy plodů básnických/Žižkovo pole

Údaje o textu
Titulek: Žižkovo pole
Autor: Ladislav Quis
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 256 – 257.
Licence: PD old 70

Ta věž přibyslavská
pěkně vysoká;
kolem plodná pole,
jedno jenom holé
z roku do roka.

Sedlák při robotě
orati je šel;
ale v okamžení
zem se v skálu mění,
zlomen pluh v ní tkvěl.

Sedlák zbledl. Před ním
slepý Žižka stál.
»Na smrtelném loži
mém zde růst nech hloží
jako dosud dál.

Jdi a pověz lidu:
nemůž' paměť mou
zničit pánů zloba,
hloží ani zvrhlost roba
rukou nevolnou.«

(V Květech, 1868.)