Patery knihy plodů básnických/Anička, dušička

Údaje o textu
Titulek: Anička, dušička
Autor: Slovenská lidová píseň
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 429.
Licence: PD traditional

»Anička dušička kde si bola,
keď si si čižmičky zarosila?«
»Bola som v hájičku,
žala som trávičku,
duša moja, duša moja!

»A ja som po tri dni trávu kosil,
ešte som si čižmy nezarosil.«
»A ja som plakala,[1]
teba som čakala,
duša moja, duša moja!«


  1. Sr. Čl. Fr. Bartoše v Rajhrad. Hlídce liter., 1891 a jeho Kyt. str. 50