Patery knihy plodů básnických/Soudný den

Údaje o textu
Titulek: Soudný den
Autor: trad., zapsal František Bartoš a Leoš Janáček
Krátký popis: text lidové písně
Zdroj: Soubor:F. Bílý - patery knihy plodů básnických.djvu, s. 421–422
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892.
Licence: PD traditional
Související: Kytice z národních písní moravských/Soudný den
Index stran
F. Bílý - patery knihy plodů básnických.djvu

Svatý Michal trúbí trúbú:
Vstaňte, hříšní, poďte k súdu!
Na tom súdě, což tam bude?
Sám Pán Ježíš súdit bude.
Keří budú na pravici,
ti do nebe půjdú všeci.
Keří budú na levici,
budú všeci pekelníci.
Řekla sestra k druhé sestře:
»Poďme k Bohu, prosme ešče
a padneme na kolena
před stolicú Krista Pána.«
Odpověděl jim Kristus Pán:
»Jistě, jistě, já vás neznám!«
Dušičky se polekaly,
hned na hory posedaly.
‚Hory, hory, přikryte nás,
sám Pán Ježíš zapřel se nás.
»Jakož my vás přikrýt máme?
Samy se propadnút máme.«

Dušičky se polekaly,
hneď na lesy posedaly.
‚Ach vy lesy, přikryte nás,
sám Pán Ježíš zapřel se nás‘.
»A jak my vás přikrýt máme?
A my samy zhořet máme.«
Dušičky se polekaly,
hneď na skály posedaly.
‚Skaly, skaly, přikryte nás,
sám Pán Ježíš zapřel se nás.‘
»A jak my vás přikrýt máme?
A my samy se pukáme.«
Dušičky se polekaly,
hneď na vody posedaly.
,Vody, vody, potopte nás,
sám Pán Ježíš zapřel se nás‘.
»A jak my vás potopíme?
A my samy vysycháme.«
Dušičky se polekaly,
hneď na peklo posedaly.
Peklo se jim otevřelo
a na věky uzavřelo.

Tamt. 212.