Kytice z národních písní moravských/Soudný den

Údaje o textu
Titulek: Soudný den
Autor: trad., zapsal František Bartoš a Leoš Janáček
Krátký popis: lidová píseň
Zdroj: BARTOŠ, František; JANÁČEK, Leoš. Kytice z národních písní moravských. , s. 212
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: Telč: Emil Šolc, 1890
Licence: PD traditional
Související: Patery knihy plodů básnických/Soudný den
Index stran
BARTOŠ, František; JANÁČEK, Leoš - Kytice z národních písní moravských.djvu


C:
M:3/4
L:1/4
K:C
C | (CD) E/2F/2 | G2G | (GE)F |
w: Sva- | tý Mi - | chal trú- | bí trú-
 HG2 A/2B/2 | (cB) A/2B/2 | (cB) G | (AG) F |
w: bú,  sva - | tý Mi - | chal trú- |bí trú |
(EHD) E | D2A | G2F | E2D |C2 |]
w:bú: Vstaň- | te, hří- | šní, poď- | te k~sú- | du! |]

[: Svatý Michal trúbí trúbú: :]
Vstaňte, hříšni, poďte k súdu!

[: Na tom súdě což tam bude? :]
Sám Pán Ježiš súdit bude.

[: Keří budú na pravici, :]
ti do nebe půjdú všeci.

[: Keří budú na levici, :]
budú všeci pekelníci.

[: Řekla sestra k druhé sestře: :]
Poďme k Bohu, prosme ešče.

[: A padněme na kolena :]
před stolicú Krista Pána.

[: Odpověděl jim Kristus Pán: :]
Jistě, jistě, já vás neznám.

[: Dušičky se polekały, :]
hneď na hory posedały.

[: Hory, hory, přikryte nás, :]
sám Pán Ježiš zapřeł se nás.

[: Jakož my vás přikryt máme? :]
Samy se propadnút máme.

[: Dušičky se polekały, :]
hneď na lesy posedały.

[: Ach vy lesy, přikryte nás, :]
sám Pán Ježiš zapřeł se nás.

[: A jak my vás přikryt máme? :]
A my samy zhořet máme.

[: Dušičky se polekały, :]
hneď na skały posedały.

[: Skały, skały, přikryte nás, :]
sám Pán Ježiš zapřeł se nás.

[: A jak my vás přikryt máme? :]
A my samy se pukáme.

[: Dušičky se polekały, :]
hneď na vody posedały.

[: Vody, vody, potopte nás, :]
sám Pán Ježiš zapřeł se nás.

[: A jak my vás potopíme? :]
A my samy vysycháme.

[: Dušičky se polekały, :]
hneď na peklo posedały.

[: Pekło se jim otevřeło :]
a na věky uzavřeło.