Stránka:BARTOŠ, František; JANÁČEK, Leoš - Kytice z národních písní moravských.djvu/224

Tato stránka nebyla zkontrolována


174. Soudný den.


C:
M:3/4
L:1/4
K:C
C | (CD) E/2F/2 | G2G | (GE)F |
w: Sva- | tý Mi - | chal trú- | bí trú-
 HG2 A/2B/2 | (cB) A/2B/2 | (cB) G | (AG) F |
w: bú,  sva - | tý Mi - | chal trú- |bí trú |
(EHD) E | D2A | G2F | E2D |C2 |]
w:bú: Vstaň- | te, hří- | šní, poď- | te k~sú- | du! |]

[: Svatý Michal trúbí trúbú: :]
Vstaňte, hříšni, poďte k súdu!

[: Na tom súdě což tam bude? :]
Sám Pán Ježiš súdit bude.

[: Keří budú na pravici, :]
ti do nebe půjdú všeci.

[: Keří budú na levici, :]
budú všeci pekelníci.

[: Řekla sestra k druhé sestře: :]
Poďme k Bohu, prosme ešče.

[: A padněme na kolena :]
před stolicú Krista Pána.