Autor:Josef Jaroslav Kalina

Josef Jaroslav Kalina byl český básník, literární a přírodní vědec, filosof, sběratel lidové slovesnosti, obrozenec. Přispíval do časopisů Květy, Česká včela, Vlastimil, Ost und West. ⇒ více…

Dílo Editovat

Básně Editovat

Překlady Editovat

Výbory Editovat

  • Básnické spisy z pozůstalosti (Václav Hess, 1852)
  • Básnické spisy (I. L. Kober v edici Národní bibliotéka, 1874)

O autorovi Editovat

Nar. v Boru v Litoměřicku (Haida) 9. listopadu 1816, zemřel 22. června 1847. Básn. spisy jeho vydány poprvé r. 1852., nově pak v Nár. bibl. Od něho vyšla též r. 1848 píseň: Kdo vlasti syn pozvedni z prachu témě.