Autor:Antal Stašek

Antal Stašek (1843–1931), vl. jm. Antonín Zeman, byl český spisovatel se silným sociálním cítěním, inspirovaný Podkrkonoším.⇒ více…

Dílo Editovat

Básně Editovat

Próza Editovat

Díla o autorovi Editovat

Nar. 22. července 1844 ve Stanově, jest advokátem v Semilech a zemsk. poslancem. Vydal r. 1872 verš. román Václav, 1876 a 1880 Básně, 1884 epos Z doby táborů, rom. Nedokončený obraz aj.

Antal Stašek (nar. 1843). Pravým jménem Ant. Zeman. Usídlil jako advokát v Semilech. V nedoceněné dosud činnosti jeho literární zračí se povaha jasného, širokého, svérázného rozhledu a velký pozorovatel svého kraje. Krkonoše a Pojizeří daly látku k jeho velkým románovým skladbám, kde vylíčil svérázný a v krutých poměrech sociálních upící lid Krkonošska. V románu »Blouznivci našich hor« otevřel svět chudých horalů, jimž bída vnuká choré náboženské halucinace; ve velkém románu »V temných vírech« jsou v rámci romantického děje silná místa sociálního vření a zápasů. Beznadějná, tragická bída chudých horalů, těžce orajících lidským potahem, zachycena silně a plasticky v rázovité básni, již uvádíme jako skromnou ukázku z ryzí a všelidské básnické činnosti poety strašlivě se lopotících a trpících pohorských proletářů českých.