Autor:Antonín Macek

Antonín Macek (1872–1923) byl český levicový básník a novinář. Působil v Právu lidu, Rudém právu a dalším socialistickém tisku. Ve svém díle spojuje poněkud nesourodě odpor k útisku s všelidskou křesťanskou láskou, náboženský mysticismus s proticírkevními projevy, estétství s lidově osvětovou činností. Zajímalo ho i výtvarné umění a bibliofilie. Známé jsou také jeho překlady.

Dílo Editovat