Autor:Václav Šolc

Václav Šolc (1838–1871) byl český básník a kočovný herec. Zabýval se sociální a vlasteneckou tematikou. ⇒ více…

Dílo Editovat

Básně Editovat

Díla o autorovi Editovat

Nar. 23. pros. 1838 v Sobotce, zemřel tamt. 13. července 1871. Vydal Prvosenky (1867). Sebr. spisy v Nár. bibl.

Vácslav Šolc (nar. 1838, zemř. 1871). Vášnivé srdce strhlo jej k životu dobrodružnému. Syn venkova pohlcen byl životem velkoměstským, nenalézaje v šosáckých kruzích českých laskavého přijetí, bloudil jako cizinec Prahou, živořil v nejspodnějších vrstvách velkoměsta. Jeho hrdost, touha po volnosti, pěla dojemný protest proti poddanství a zotročování člověka člověkem v epickém zpěvu »Dědovy vrásky«. Oslava chudoby a práce zní v jeho básních hymnického tonu. Tělesně zapadl v propast, trpěl krutou bídou, plachý, hladem zmírající samotář v životě, ale duch jeho zářil a v jeho sbírce básní »Prvosenky« třpytí se ryzí básnické drahokamy.