Údaje o textu
Titulek: Poesie sociální
Podtitulek: Výbor básní rázu sociálního
Autor: pořádal Antonín Macek
Zdroj: Poesie sociální. Praha : Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«), 1902. [Online na Internet Archive Dostupné online.]  
Licence: PD old 70
Index stran

Obsah Editovat

I. Poesie sociální básníků českých Editovat

(od r. 1834 až po dobu nynější)

Jan Pravoslav Koubek
Karel Havlíček
Jan Neruda
Václav Šolc
Rudolf Mayer
Vítězslav Hálek
Antal Stašek
Svatopluk Čech
Jaroslav Vrchlický
Matěj Anastasia Šimáček
Augustin Eugen Mužík
Josef Svatopluk Machar
Antonín Klášterský
Beneš Doubravský
Václav A. Jung

(…Básně, jež jsou vášnivými protesty, hudbou, extasí a chvěním nitra mocně rozbouřeného životem, ta vzácná rozvlnění bohatých, hrdých a citlivých duší, pokládá pořadatel za zbytečno provázeti poznámkou i daty biografickými. Mluví nejlépe o básnících samy, ty výkřiky uražené lidskosti, slavná nádhera obrazů a hudba rytmů! Ať vyniknou z básní samých každému čtoucímu, kdo srdcem čistým a cítěním umělce chce pochopiti, prolnouti jich krásy umělecké, hudební, sílu jich vášně, jich čistě lidskou snahu spojenou harmonicky s uměním! Toť ideal čtenáře: ten, jehož nitro bouří tímtéž rozvířením citů, jehož duše smí jíti stejným krokem se slokami básní vzpoury a nových světů…)

Antonín Sova
Petr Bezruč
Stanislav K. Neumann
Karel Hlaváček
Otakar Březina
Jan Opolský
Roman Hašek

II. Poesie lidová, samouků a ukázky tvorby z hnutí dělnického Editovat

František Chládek
Václav Šnajdr
František Šimeček
Leo Kochman
Josef Boleslav Pecka
Frank Hlavaček
Fr. Cajthaml (V. L. Liberté)
Josef Krapka
Fr. Soukup
Foltýn
Marie Majerová
Fr. Matoušek (Saturnin)
J. Myslík (Bodlák)
Rudolf Illový
Jan Emil Šlechta
Neznámý autor
Solomin (Ant. Macek)
Vilda David
Slovenské písně

III. Překlady z literatur cizích Editovat