Poesie sociální/Vám, Pyšní…!

Údaje o textu
Titulek: Vám, Pyšní…!
Autor: Stanislav Kostka Neumann (jako Stanislav K. Neumann)
Zdroj: Poesie sociální
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Poesie sociální. Praha, 1902. Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«). s. 153–154.
Licence: PD old 70
Ke zveřejnění vybral Antonín Macek

Vám, duše sbratřené, ať kterýmikoli hoříte léty,
ať kterákoli matka počala kdekoli život Váš řídký
a slavný, jak bozi jej mívali, však stlaný jen hořkými květy,
Vám, Pyšní, na oltář házím svých krvavých květů kytky —

— — — — — — — — — — — — — — —


Té sladké, sžíravé vášně, jež obrací světy
a palčivým dechem sžehá na popel úrodný zbytky
dodělávajících věků a stařeckých bohů chrám kletý,
zákonů, konvencí pouta a zpráchnivělých blan svitky…!

Z života lepšího nesem ji na svět… Však nestihnem nikdy dost rychle,
ta staletí, která Čas nezrodil ještě, ty věky v Budoucnu stichlé,
ty etappy, pro něž jsme stvořeni, a vlasti, jejichž jsme syny. —

Ubohou dobou a lidstvem sešlým, v pěstích plamenné meče
po vysokých duhách spějeme, co v bahnech pod námi vleče
vyssátý dav svou prokletou práci a buržoa život svůj líný.