Poesie sociální/Vězňové na procházce

Údaje o textu
Titulek: Vězňové na procházce
Podtitulek: (J. Škábovi.)
Autor: Stanislav Kostka Neumann (jako Stanislav K. Neumann)
Zdroj: Poesie sociální
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Poesie sociální. Praha, 1902. Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«). s. 153.
Licence: PD old 70
Ke zveřejnění vybral Antonín Macek

Jak chumle hmyzu na dně kalužiny,
jdou líně ve skupinách v kalném vzduchu
po dvoře, který páchne plný špíny,
a z jejich slov jen kal dolétá k sluchu.

Jdou, hovoří a odhazují sliny —,
jdou v jednotvárném, zasmušilém ruchu;
šat, na znamení bratrství vší viny,
odporný stejně mají, plný puchu.

A z každé tváře jiná bída zeje,
ten proklíná, ten cynicky se směje —;
jak průvod by to lidských běd byl v směsi.

Však zdá se mi, že velké theorie
jen sílí v bahně tom, jež tady hnije,
ač aristokrat cit se toho děsí.

(Z knihy: Nemesis bonorum custos… Praha 1895. Nákl. vl.)