Poesie sociální/Vyrovnání

Údaje o textu
Titulek: Vyrovnání
Autor: František Chládek
Zdroj: Poesie sociální
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Poesie sociální. Praha, 1902. Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«). s. 180.
Licence: PD old 70
Ke zveřejnění vybral Antonín Macek

»On je horší nežli žid,«
praví křesťan o křesťanu:
»ty jsi horší než křesťan«
žid na žida mece hanu.