Údaje o textu
Titulek: Pravda
Autor: František Chládek
Zdroj: Poesie sociální
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Poesie sociální. Praha, 1902. Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«). s. 181.
Licence: PD old 70
Ke zveřejnění vybral Antonín Macek

Ty máš pravdu, on má pravdu, já pravdu mám,
jedenkaždý z nás má pravdu svou;
na zemi rozličné pravdy jsou —
pravou pravdu, věčnou, svatou zná jen Bůh sám!