Rudolf Mayer (1837–1865) byl český básník ze skupiny májovců. ⇒ více…

Dílo Editovat

Poezie Editovat

Próza Editovat

Díla o autorovi Editovat

František Bílý napsal o Mayerovi ve sbírce Patery knihy plodů básnických (1892) na str. 222:

Doktor práv. Nar. 13. října 1838 na Nové Hospodě u Stránčic (v okr. Plánickém) a zemř. 12. srp. 1865 v Loučími u Klatov. Jeho spisy jeví tklivou zádumčivost; vydal je dr. Jos. Durdík.

Rudolf Mayer (nar. 1837, zemř. 1865). Žil živořením chudého českého studenta, jenž píše verše, dává hodiny a zmírá hlady a tuberkulosou. Bída zatínající drápy v jeho chorobné tělo, naučila jej dívati se pronikavým pohledem na kruté sociální protivy. V básni »V poledne« líčí v české literatuře poprvé celou propast mezi zoufalým dělníkem a prostopášným pánem, poprvé ozývaji se akkordy třídního boje, jemuž však na konci básně ulomen hrot vzplanutím soucitu v hrudi dělníka. Slopy hoře života jeví se v celé hluboké, byť objemem skrovné básnické tvorbě Mayerově; strast studentského živoření, kterou přetrpěl, vryla jeho poesii ráz světobolu.