Poesie sociální/Revoluční hymna

Údaje o textu
Titulek: Revoluční hymna
Podtitulek: Ať žije Sociální Demokracie!
Autor: Julius Myslík (jako J. Myslík (Bodlák))
Zdroj: Poesie sociální
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Poesie sociální. Praha, 1902. Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«). s. 214–215.
Licence: PD old 70
Ke zveřejnění vybral Antonín Macek

Ať žije Sociální Demokracie!…
Ten výkřik z hrdel tisíců v svět hřímá
a lidstvo v nadšení a v jásot jímá
svou melodií vířivou a žhavou,
když v bouři duní měšťákům nad hlavou:
Ať žije Sociální Demokracie!

Ať žije Sociální Demokracie…
Co síly, naděje a hněvu skrývá
ta věta krátká, jež se v duši vrývá
a v srdce chudých, když od města k městu
jásavě, vztekle zpívají si v cestu:
Ať žije Sociální Demokracie!!

Ať žije Sociální Demokracie!…
A při těch slovech maně hruď se zvedá
a nachem zardívá se tvář, dřív bledá,
a kroky zrychlují se divým letem,
by jednou přec už znělo celým světem:
Ať žije Sociální Demokracie!

»Šlehy« 30./9. 1899. R. II. č. 20.