Údaje o textu
Titulek: My
Autor: František Matoušek (jako Fr. Matoušek (Saturnin))
Zdroj: Poesie sociální
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Poesie sociální. Praha, 1902. Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«). s. 210–211.
Licence: PD old 70
Ke zveřejnění vybral Antonín Macek

My zrodili se v bahnech říší,
a naše mládí lásky nepoznalo,
v brlozích bídných, ve tmách chýší
zhrzené srdce o snech světlých štkalo.

My zrodili se v krve boji,
ta naše mladá těla k vraždám hnali,
my zapřeli jsme duši svoji,
pro panstva pych jsme v řadách k bojům stáli.

Pro panstva pych a zlaté řízy
vévodů, již se o vavříny shodli,
však srdce jich nám byla cizí,
jen kázat znala: »Pracuj a se modli!«

My zrodili se mstiví, strašní
v lži naší doby, ve bankrotu mravů;
zhýřilci mřeli v křiku vášní,
my neměli kam sklonit svoji hlavu.

Počestná spřež nás k boji nutí,
k obraně zvedáme svá čela smělá,
my rebelanti odkopnutí
pro svůj boj dáme duše, těla.