Autor:Matěj Anastasia Šimáček

Matěj Anastasia Šimáček (5. února 1860 Praha – 12. února 1913 tamtéž) byl český spisovatel a novinář, povoláním úředník v cukrovaru. Jeho díla zachycují život továrních dělníků, v pozdějších románech pak rozebíral prostředí pražských měšťanských kruhů. ⇒ více…

Básnické sbírky

editovat

Jednotlivé básně

editovat

Publicistika

editovat

Byl redaktorem časopisu Světozor, v něm byl autorem článků:

Díla o autorovi

editovat

Nar. 5. února 1860 v Praze, jest redaktorem Světozoru. Vydal r. 1885 sbírku Z kroniky chudých, 1890 V bludišti lásky. Vzdělává s úspěchem též drama a krásnou prosu, zobrazuje tu zejména osudy dělného lidu realisticky věrně.

Mat. Anast. Šimáček (nar. 1860). Jako úředník cukrovaru měl příležitost seznati tragické osudy a hrůzy zápasů o denní chléb u chudiny. Její živoření, rány a bolesti vylíčil v celé řadě povídek a románů z ovzduší cukrovarského, a ze života těchto vyděděnců společnosti lidské čerpal látku k dělnickému dramatu »Svět malých lidí«. Sbírka básní »Z kroniky chudých« obsahuje kresby nešťastných obětí moderního kapitalismu dle hluboce prožitých zkušeností autorových. Zjev popeláře, hynoucího v dramatu »Svět malých lidí«, zachycen již zde dojemnými črtami. Sociální rozpory rozebírá též ve sbírce básní »Na záletech«. Šimáčkovy sociální obrazy zachycují namnoze s ryzím procítěním rysy života skutečného, ať již líčí ovzduší továren či sociální zápasy umělcovy (román »Štěstí«). I ve verších jeho jímá vylíčení drsného života bez příkras, právě tím, že spočívá na práci jeho pečeť prožitého a procítěného. V životě veřejném působil autor zdárným redigováním »Světozora«, jenž své doby byl útulkem některých nových silných duchů básnických a působí dosud redigováním beletristického časopisu »Zvon«.