Autor:Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (vl. jménem Karel Havlíček, 31. října 1821 Borová u Přibyslavi – 29. července 1856 Praha) byl český básník a novinář. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. ⇒ více…

Dílo Editovat

Poezie Editovat

Próza Editovat

Novinové články Editovat

Jazykově přepracované verze článků Karla Havlíčka Borovského:

Kritiky Editovat

Překlady Editovat

Díla o autorovi Editovat

Slavný publicista český, neohrožený buditel českého lidu, muž povahy nejryzejší. Nar. v Borové u Něm. Brodu 31. října 1821, skončil tragedii svého života v Praze 29.července 1856. Mimo četné básně a epigramy, z nichž některé znárodněly (na př. Hájek jako mléko kvetl, Šuselka) složil satiru Křest sv. Vladimíra, některé kritiky, cestopisy a j. a vydal také výbor public. článků svých: Duch Nár. novin. Sebraných spisů I. díl vydal Svatobor.

Karel Havlíček (nar. 1821, zemř. 1855). První a největší novinář český. Zápasil pérem svým hrdinně v době útisku za nejdražší statky lidstva: svobodu myšlenky a práva člověka; pronásledován mocnými a šlapán vlastními malichernými vrstevníky. Tupý, bezohledný absolutism vyrval jej násilně z náručí rodiny a odsoudil do vyhnanství v Brixenu. — Havlíček, jenž neohroženě metal zničující blesky satyry proti tmářům, je jako básník srdečný, milující člověk — charakter. V jeho dojemných »Tyrolských elegiích« třesou se v smíchu slzy. Jeho slavná satyra »Křest svatého Vladimíra« bičuje žhavě absolutism duchovní i světský. Rozkošná je ironická báseň »Král Lávra«. V »Epigramech« jeho je plno hořkých životních zkušeností a vtipu, horoucí nenávisti proti šiřitelům tmy a původcům sociálních útisků. Odešel záhy uštván a nedoceněn, ale památka jeho žíti bude v myslích všech pokrokových lidí jako velkého českého člověka-hrdiny.