Patery knihy plodů básnických/Život věčný

Údaje o textu
Titulek: Život věčný
Autor: Karel Havlíček Borovský (jako Karel Havlíček)
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 145.
Licence: PD old 70

Nic se netrap, duše má,
že je život krátký,
nepátrej, co Bůh ti dá
za hrobskými vrátky.

Bezkonečný světa kruh
točí se vždy vřele
nesmrtelný jest tvůj duch
v nesmrtelném těle.
                              
Co lid smrtí jmenuje,
není ještě konec
umíráček jenom je
divadelní zvonec.

On tu jenom znamená,
kde jsou aktů meze,
kdy vystoupí opona,
kdy se dolů sveze.

Po aktu se vždy na spěch
herci jen přestrojí,
ale aktu věčný běh
nikdy neustojí.

(Slož. r. 1854 u výhosti v Brixenu, vyt. v Obraz. života, 1859.)