Poesie sociální/Mrtvé město

Údaje o textu
Titulek: Mrtvé město
Autor: Rudolf Illový
Zdroj: Poesie sociální
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Poesie sociální. Praha, 1902. Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«). s. 216.
Licence: PD old 70
Ke zveřejnění vybral Antonín Macek

Tak četl kdysi jsem v báchorce z Indie:
… Na březích Gangu velké město kdes prý je,
v němž od staletí dávných nikdo nežije.

Je město krásné prý a plno bohatství
a v jeho palácích se ryzí zlato stkví,
zapadlá nádhera slavného království.

A města paláce tré velkých dělí vrat,
pak šibenice s domkem, jejž obýval kat
od čtvrti zapadlé, v níž tisíc stojí chat.

Dva smělí mužové se zde prý zrodili,
ti hrdých odbojníků chasu zplodili
a bůžky posvátné s oltářů shodili.

— — — Bramíny zbožnými je město prokleto
a šedým popelem je všude poseto,
od vozů pohřebních cestami ujeto.

Přes město prokleté dál léta minula
a pověst o městu tom s Gangem splynula,
až v hájích zelených na věky zhynula.