Autor:Jan Pravoslav Koubek

Jan Pravoslav Koubek (1805–1854) byl český obrozenecký básník a překladatel ze slovanských jazyků. ⇒ více…

Dílo Editovat

Básně Editovat

Díla o autorovi Editovat

Jan Pravoslav Koubek (nar. 1805, zemř. 1854). Měl zdravý smysl života a jeho víra v pokrok lidstva, onu »ducha všemohoucí sílu, jež jest a věčně bude vítězem«, září čistě v dílech jeho a jímá i přes časovou vzdálenost. Káral v satyrách svých, zvláště v »Básníkově cestě do pekel« malichernost a předsudky českého života, tichošlápky a jalově duše. Hlásal »lásku k svobodě, světla dceři, hněv a válku proti chlapské sběři, která mrskající líbá metlu«. Budiž tato báseň starého básníka českého nejen ukázkou historickou, ale i dokladem lásky básníkovy k lidskosti, svobodě a právu.

Nar. v Blatné 4. června 1805, zemřel tamtéž 28. pros. 1854, jsa od r. 1839 professorem řeči a literatury české v Praze. Vydal Hroby básníků slovanských, Básníkovu cestu do pekel, Sněm paní a j. Sebrané spisy vydány v Praze (1857—59) o 4 dílech.