Poesie sociální/Tartar

Údaje o textu
Titulek: Tartar
Autor: Josef Boleslav Pecka
Zdroj: Poesie sociální
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Poesie sociální. Praha, 1902. Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické (časopis »Zář«). s. 188.
Licence: PD old 70
Ke zveřejnění vybral Antonín Macek

Znáte jej, to sídlo chladné
plné hrůzných, černých činů?
Nevinnost tam vchází a pak
na svobodě páchá vinu.

Jest to svědek utrpení
jest to skříně lidské bídy,
jest to kniha hrozných hříchů,
po nichž Pluton tuto slídí.

Jest to hrob pro živá těla,
propast práva hajitelů.
Jest to Cocyt nevyschnoucí
lidské bídy myslitelů.

Tisíce šlechetných mužů
mřelo tam — dosud se svíjí.
Tam ať kráčí dějepisec,
tam má lid svou historii.