V paměť Jana Otty

Údaje o textu
Titulek: V paměť Jana Otty
Autor: Antonín Macek
Zdroj: Zlatá Praha, roč. XXXIII. (1915–1916), čís. 36. s. 427.
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Vydáno: 7. 6. 1916
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jan Otto

Vzpomínka zářných dob odešla s Ním;
že brzy nepřijdou, až příliš vím —
kdy práce radostí byla i v duších van vlál,
radostný jarní van, kdy jak strom ve květech stál.

Kus naší slávy, té radostné slávy šel s Ním;
že vždycky bude žít v nás všech, též vím;
plamenný pěvců byl vzmach, královské slávy plál nach,
té tiché, blažené práce věk velký též zřím.

S ním spjato jméno Jeho, v té velké práci On žil
a štědře dával, co duše vždy pýchou svou zvou;
líp nežli v desky ty kamenné vryl
ve srdcí hlubiny památku Svou.

31. V. 1916