Patery knihy plodů básnických/Ptačí krám

Údaje o textu
Titulek: Ptačí krám
Autor: Eliška Krásnohorská (Pechová)
Zdroj: Google Books (jen z USA)
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 308–309.
Licence: PD old 70
Související: Bajky velkých/Ptačí krám – verze ze sbírky (1889)

Co jich tu štěbetá, co jich tu pípá,
co hlásků ptačích kolkolem tu hvízdá!
Však nehostí jich širostinná lípa,
a nevisí jí v loktech měkká hnízda;
jen hleď a luzným snům se neoddej:
     jsou na prodej!

O, nejsou volni ve přírody chrámě
a nevzlétají k nebi na křidélkách;
jsi, milý brachu, v dusném ptačím krámě
a zříš je krčící se na bidélkách:
jim zašla veselosť a bujný rej —
     jsou na prodej!

Klec na kleci se po strop řadí v patra,
ven z mřížek pne se krčků řádek pestrý;
tu volá žlutý červeného bratra,
tu modrý mrká v klícku sivé sestry:
všech los je černý, všichni tuší jej:
     jsou na prodej!

A hlavičkám těm různým ze zobáčků
se nechce linout žádná pravá píseň;
ten pískot mdlý — toť jako šepot ptáčků,
jak bojácná by tlumila jej tíseň,
jak hrdélka by svíral čaroděj…
     Jsou na prodej!

Kvil jatých letců, jenž tu v zmatku hlučí,
tě jímá bolestně, ba jako studem,
až delší poslech rozeznat té učí
jich nářečí, jež chápeš pěvčím pudem;
slyš, hlásky povídají: »Nezhrdej —
     Jsme na prodej!« 

»Jen oceň nás! Jsouť také mezi vámi,
ó lidé, myšlenky a duše ptačí,
jež po svých vzletech pochytány v krámy,
se na bidélka po příhradách tlačí,
jak velí řádný mrav a obyčej:
     jsou na prodej.« 

»Jest ve vás též, co zvete ideály,
to, co nám k slunci jásá ze srdéček:
ty vám tak hrdě k žárné výši plály,
však jako my — též neunikly léček;
zob všední vábil v dol, i vpadli v něj —
     jsou na prodej.«

Zvuk síly nebeské jim v hrdle vázne,
klec pro povzlet i pro píseň je nízká;
jim zbyl jen pípot místo mluvy rázné!
Však mnohý naučil se lát a vříská —
ten, jak náš papouš, nejdráž - rozuměj —
     jest na prodej!

(Z Bajek velkých. — V Osvětě, 1888.)