Autor:Jan z Hvězdy

Jan z Hvězdy byl pseudonym českého obrozeneckého kněze Jana Jindřicha Marka (1803–1853), pod kterým publikoval poezii i prózu. ⇒ více…

Dílo Editovat

Povídky Editovat

Poezie Editovat

Díla o autorovi Editovat

Farář v Kralovicích u Plzně. Nar. v Liblině 4. listop. 1808, zemřel 3. listop. 1853. Psal pod jménem Jana z Hvězdy. Vydal Básně (1823) a první histor. romány. Jeho píseň „Že peníze světem vládnou" znárodněla. Sebr. spisy v Nár. Bibl.

  • František Zákrejs: Jan z Hvězdy – životopis ve 3. svazku spisů Jana z Hvězdy (1876)
  • Marek – heslo v XVI. dílu Ottova slovníku naučného, část 2) M. Jan Jindřich.