Autor:Ján Kollár

Ján Kollár (1793–1852) byl slovenský obrozenecký historik a básník. ⇒ více…

DíloEditovat

Díla o autoroviEditovat

Nar. v Mošovcích na Slovensku 29. července 1793, zemřel ve Vídni 24. ledna 1852, jsa tu professorem slov. starožitností na universitě. Jeho Slávy Dcera vydána po prvé 1824 (pod jménem Básně vydána část už 1821.)