Patery knihy plodů básnických/Osud lidský

Údaje o textu
Titulek: Osud lidský
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj: Soubor:F. Bílý - patery knihy plodů básnických.djvu, s. 417
Online na Internet Archive
Vydáno:
Licence: PD traditional
Související: Prostonárodní české písně a říkadla/Osud lidský
Index stran

Ze země jsem na zem přišel,
na zemi jsem rozum našel:
po ní chodím jako pán,
do ní budu zakopán —
potěš mne pán Búh sám!

Kde jsou ty zlaty ručičky
mojí nebožky mamičky,
co mě kolíbávaly,
k srdci přitiskávaly,
když jsem byl maličký?

Není jich už, není, není —
dávno hnijou v černý zemi:
kterak já se odměním
svým rodičům přemilým
za jich dobrodění!

Tamt. 574 (781.)