Prostonárodní české písně a říkadla/Osud lidský

Údaje o textu
Titulek: Osud lidský
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Marnost světská, smrt a pohřeb, s. 513. Č. 1. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 784, s. 198.  
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 417.
Licence: PD traditional
Vykreslování partitur je dočasně vypnuto.

Ze země jsem na zem přišel,
na zemi jsem rozum našel:
po ní chodím jako pán,
do ní budu zakopán —
potěš mne pán Bůh sám!

Kde jsou ty zlatý ručičky
mojí nebožky mamičky,
co me kolíbávaly,
k srdci přitiskávaly,
když jsem byl maličký?

Není jich už, není, není —
dávno hnijou v černý zemi:
kterak já se odměním
svým rodičům přemilým
za jich dobrodění!

Z Budějovicka. - Srov. Suš. 506