Patery knihy plodů básnických/Na hřbitově

Údaje o textu
Titulek: Na hřbitově
Autor: Ludvík Lošťák
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 391 - 392.
Licence: PD old 70

Boj minul — dokonáno — zapomenuto…
Zde není snův a není tužeb více,
zde není lásky, není písní jarních,
zde není běd a nářkův, ani radosti;
mír Bohem jest tu jedním, nekonečným,
a zapomnění luzným rájem věčným.

Ó záhrobí, ty smírce lidských srdcí všech,
ty smírce rozporů v tom bědném nitru,
tys jediný a spravedlivý, věčný: —
neb smíříš zlo i dobro, lásku, žalost, hněv,
a rozum, jenž se nořil v propast věků,
s tím srdcem smíříš jako s mořem řeku.

Ó ztiš se, srdce, ztiš se, mysli rozvláná,
vždyť přijde čas a čas ten dosti blízký,
kdy válečné své složíš na vždy zbraně
a nezatouzíš, nezapláčeš nikdy již!
dál bojů přes hrob půjde na tisíce,
leč mír tvůj nebudou již rušit více…

Hle, den se připozdívá, mračen černých sbor
se valí nebem jako vlny oceánu,
a vichr skučný válečně se zvedá;
ó srdce, opusť tuto mrtvou roli již,
pojď, půjdem zpět, neb v dálce bouře duní,
až vzejde den, pak půjdem na výsluní…

(Z Básní.)