Patery knihy plodů básnických/Táborské kraje

Údaje o textu
Titulek: Táborské kraje
Autor: Antonín Sova (jako Antonín Sova (Ilja Georgov))
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 396.
Licence: PD old 70

Přec jsou jen chudé táborské ty kraje,
však mám je rád až k smrti neskonale.

Hor mírné pásmo ve slunci tu hraje
a žloutne obilí již skorem zralé,

u silnic v lesích milíř šerem hoří
a pošta truchlivými jede lesy.

Hájovny nízké v mladých dubu moři
kdes v nakupené dříví leží směsi. —

Jsou města malá, zapadlá a skrytá;
pod lesy tmavými kde soumrak dýmá —

cimbuří hradů zbořených Tě vítá,
a sláva Žižky v každém koutě dřímá.

(Z mého kraje. — Ve Světozoru, 1891.)