Patery knihy plodů básnických/Duchu světa

Údaje o textu
Titulek: Duchu světa
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 110.
Licence: PD old 70

Tajen jsi ty oku smrtelnému,
duchu světa, srdce přírody!
Zjevuješ se však přec tvoru mdlému,
zkoumá-li jen tvoje výplody.

Tebe vidím, když se na východě
purpurová brána otvírá;
když tvé oko v krystalové vodě
na obraz tvé tváři pozírá.

Tebe vidím, když tu v lidském těle
velebná se duše zjevuje;
když sok líbá svého nepřítele, —
i když láska lásku celuje.

Tebe slyším, v oblačném když moři
hrůzoplodný hlahol hrochotá;
když se skály, hory, země boří —
i když slavík hájem klokotá.

Tebe slyším, když tu moudrost hlásá,
ctnosti hlas když se tu ozývá;
slyším tě, když rozkoš lásky jásá,
i když volnosti zpěv zaznívá.

Tebe cítím, když se srdce mého
nadpozemský plápol zmocňuje;
když tě vidím, slyším přítomného,
cítím tě — a cit mě zbožňuje!

(Vyt. r. 1841 v Básních.)