Autor:Gustav Pfleger Moravský

Gustav Pfleger Moravský (1833–1875) byl český prozaik, básník a dramatik. ⇒ více…

Dílo editovat

Poezie editovat

Próza editovat

Díla o autorovi editovat

Nar. v Karasejně na Mor. 27. července 1833, zemř. jakožto úředník při České spořitelně v Praze 20. zaří 1875. Vydal Cypřiše (1861), Královnu noci (1875), verš. román: Pan Vyšinský (1858) a hojně prací dramat. i románových. Sebr. spisy v Nár. bibl.