Patery knihy plodů básnických/Ve škole

Údaje o textu
Titulek: Ve škole
Autor: Antonín Klášterský (Petr Jasmín)
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 402.
Licence: PD old 70

               Nad mapou vlasti školáci…
                         Fr. Coppée.

Poprvé školáci blíže
kloní se nad vlasti mapkou,
kde ty jich statky a chýže
v moři jen drobounkou kapkou.

Před nimi, kteří jen znají
malou svou vesnici s chasou,
s rybníky třemi a háji,
s poli, kde na podzim pasou;

Kteří jen s vysoké stráně
vídají města dvé věží,
se zvonem, jenž volá na ně,
rodná zem celá teď leží.

Začne jim učitel starý
vyprávět o její kráse,
štědrá jak velkými dary —
pohnutí chví se mu v hlase.

Vzpomíná dnů její slávy,
na naše boje a krále,
pozvednou děti své hlavy —
nemůže pro slzy dále…

(Tamt.)