Patery knihy plodů básnických/Jedla

Údaje o textu
Titulek: Jedla
Autor: Svetozár Hurban Vajanský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 295 – 296.
Licence: PD old 70

Hoj, vítaj jedla moja vonná!
Jak si mi strojná, bezúhonna —
Dych tvoj, to balzam prsiam chorym,
jedlica — sestrica.
Ja bratskou láskou k tebe horím.

Hoj vídal som ja pyšné palmy,
u nôh jim more pelo žalmy,
cypressa v ňom sa zrkadlila:
jedlicu — sestricu
zo srdienka nevyvábila.

Mrká. Bolí ma biedna hlava,
nádeja bľadne — oklamáva...
Radost vymrela, srdce pusté,
jedlica — sestrica,
rozšír nado mnou vetvy husté.

(Tatry a more.)