Patery knihy plodů básnických/Štědrý večer

Údaje o textu
Titulek: Štědrý večer
Podtitulek: (1820 ve „Slovesnosti«.)
Autor: Pavel Josef Šafařík
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 11.
Licence: PD old 70

Tiše plyne v moři démantovém
jasná luna, zdobná sborem hvězd;
řídí valný skvoucích pluků sjezd
ctít to kníže vzešlé v světě novém.

Nízké křoví v rouchu krystalovém
plésá Tvorci vřelou vzdáti čest;
sladkoplynný stříbrných vln chřest
schválně mešká v toku safírovém.

Vše jen světí, vše se k svátku má!
Lehkým vztrhům srdce podmaněné
dme se výš a vzhůru k nebi hrá.

Než ach, mé je duši zkormoucené
darmo zříti ranní záři vstříc!
Jehož kochám, toho není víc.